Poštujemo tradiciju, gradimo budućnost.

Istorijat kompanije

Istorijat kompanije

Prva faza razvoja od 1992. do 1994. godine

Kompanija PAPIR PRINT osnovana je 1992. godine, a cilj rukovodstva naše kompanije tada bio je osvajanje procesa i tehnologija neophodnih za proizvodnju ambalaže manjih dimenzija – kesice za šećer, ekspres kafu, kao i papirnih kesica za kafu. Prve mašine neophodne za proizvodnju izrađene su na osnovu spostvenog znanja i u sopstvenoj režiji. Nakon uspešne realizacije postavljenih ciljeva započeta je i proizvodnja fleksibilne ambalaže. Unapređena je postojeća mašina, a u sopstvenoj režiji izrađena je nova mašina za štampu od šest boja, mašina za formiranje kesa i mašina za uzdužno rezanje. Ovim je postavljen čvrst temelj daljem napredovanju naše kompanije.


Druga faza razvoja od 1995. do 2000. godine

Ovaj period razvoja kompanije obeležila je nabavka dve nove štamparske jedinice: mašina sa šest boja domaćeg proizvođača i štamparska mašina sa osam boja italijanske izrade. Ovom investicijom udvostručeni su proizvodni kapaciteti.

Kompanija u periodu od 2000. do 2009. godine

Ovo je jedna od najuspešnijih faza u kompletnom razvoju PAPIR PRINTA. U ovom periodu uspešno su realizovani veliki infrastrukturni projekti, povećani su proizvodni kapaciteti nabavkom savremene opreme i unapređen je kvalitet i menadžment Kompanije. Prvo, izgrađena je proizvodna hala od 750 m², magacinska hala od 4800 m² i upravna zgrada. Zatim je uređen krug preduzeća sa potrebnim saobraćajnicama, podignuta je platforma za klimatizaciju, uveden je gas i implementiran je sistem za prečišćavanje otpadnih voda i rastvarača. Kupljena je najsavremenija mašina za štampu od osam boja i roto štamparska mašina od devet boja. Opremljena je i puštena u rad laboratorija za kontrolu i ispitivanje repromaterijala i gotovih proizvoda. Osavremenjen je informacioni centar. Uspešno je unapređeno upravljanje procesima, što je i verifikovano sertifikatom ISO 9001. Realizacijom navedenih projekata kompanija PAPIR PRINTA  postaje lider u zemlji, ali i u regionu.

PAPIR PRINT  u periodu od 2009. do 2016. godine

U toku 2009. godine instalirana je i puštena u rad linija za izradu štamparske forme za tehnološki postupak duboke roto-štampe. Puštanjem u rad ove linije i proizvodnjom valjaka obezbeđena je bolja produktivnost prilikom izrade visoko kvalitetnih štamparskih rešenja. U 2012. godini realizovan je projekat protivpožarne zaštite, projekat gašenja i projekat dojave i instalirana je adekvatna oprema (automatska centrala, stabilni sistem gašenja Argonom i CO₂, javljači požara). Takođe je izrađen projekat proizvodnje troslojnog poliolefinskog filma, a u 2014. godini je instalirana i puštena u rad mašina Varex 57476, kojom je projekat i realizovan, a čime je obezbeđen konstantan kvalitet i sigurno snabdevanje repromaterijalom. Pored navedenog, Kompanija je uspešno implementirala SRPS ISO 14001 i Codex Alimentaijis CAC / RCP 1-1968, čime je dodatno verifikovala kvalitet poslovanja.

Kompanija od 2016. godine do danas

PAPIR PRINT  aktivno nastavlja da povećava svoje proizvodne kapacitete, unapređuje kvalitet, usvaja nove tehnologije i osvaja nova tržišta. U 2017. godini pušta se u rad centralizovni sistem regulacije mikroklime radi postizanja idealnih uslova proizvodnje, čime se dodatno povećava kvalitet. Kompanija kupuje tri nove mašine: jednu štamparsku mašinu sa devet boja, dodatnu jedinicu za kaširanje materijala i novu jedinicu za pripremu štamparske forme. Obnavlja se informaciona mreža i radi se na implementiranju novog informacionog sistema za praćenje proizvodnje. PAPIR PRINT  nastavlja da sledi svoj primarni cilj: Proizvoditi DANAS ambalažu sutrašnjice.


Tu smo za vas

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja. Izvolite?

Ili posetite Kontakt Stranicu
Molimo Vas unesite korektne podatke.
Vaša poruka je uspešno poslata.