Poštujemo tradiciju, gradimo budućnost.

POLITIKA INTEGRISANIH SISTEMA MENADŽMENTA

POLITIKA INTEGRISANIH SISTEMA MENADŽMENTA

Politika integrisanih sistema menadžmenta se ogleda u uspostavljanju, održavanju i unapređenju integrisanih sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 22000, čijom primenom se obezbeđuje sklad između organizacije i interesa svih relevantnih zainteresovanih strana kao i ostvarenje vizije, misije i strateških usmerenja oragnizacije. PAPIR PRINT d.o.o. proizvodi fleksibilnu ambalažu za prehrambenu, farmaceutsku i hemijsku industriju. Proizvodnja fleksibilne ambalaže treba da bude tako organizovana da ispuni sve zakonske obaveze vezano za kvalitet proizvoda, životnu sredinu kao i bezbednost proizvoda za pakovanje hrane, da obezbedi kvalitet koji će ispuniti zahteve kupca uz smanjenje troškova i povećanje produktivnosti.

Politika integrisanog sistema ostvaruje se pre svega kroz:


• Upoznavanje zaposlenih sa misijom, vizijom, sistemom vrednosti i strateškim usmerenjima organizacije,
• Permanentno osposobljavanje, obrazovanje i motivaciju zaposlenih u svim oblastima poslovanja značajnim za ostvarivanje strateškog usmerenja,
• Podizanje svesti o značaju kvaliteta, značaju životne sredine, bezbednosti proizvoda za pakovanje hrane i bezbednosti i zdravlja na radu,
• Poštovanje zakonskih propisa, a posebno iz oblasti životne sredine bezbednosti hrane i bezbednosti i zdravlja na radu,
• Identifikaciju svih aspekata životne sredine i stavljanje pod kontrolu značajnih aspekata,
• Sistematsko smanjivanje emisije štetnih materija u okolinu, racionalno korišćenje resursa i energije, minimizacija upotrebe štetnih materija i količine otpadnih materija,
• Obezbeđenje resursa pre svega kadrova i opreme za proizvodnju, kojima se garantuje realno ostvarivanje definisanih strateških usmerenja, odnosno bolja konkurentnost proizvoda u pogledu kvaliteta, cena i rokova isporuke,
• Negovanje partnerskih odnosa sa isporučiocima repromaterijala, kupcima proizvoda i drugim relevantnim zainteresovanim stranama,
• Stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda sa aspekta funkcionalnosti, životne sredine i bezbednosti hrane,
• Brigu o zaposlenima, njihovom zdravlju i sigurnosti na radu,
• Stalno unapređenje kompetencija i svesti zaposlenih kroz obezbeđenje uslova za kontinualan razvoj zaposlenih i povećanje znanja organizacije,
• Periodično preispitivanje efikasnosti i efektivnosti integrisanih sistema menadžmenta u cilju stvaranja podloge za poboljšanja,
• Neprekidno preispitivanje i usklađivanje strateškog usmerenja organizacije sa zahtevima i očekivanjima relevantnih zainteresovanih strana,
• Sistematsko preduzimanje mera u cilju smanjenja nivoa identifikovanih rizika u pogledu kvaliteta proizvoda, životne sredine i zaštite na radu, uz praćenje i analizu postignutih učinaka.

Rukovodstvo i zaposleni u PAPIR PRINTU su odgovorni za sprovođenje politike IMS-a, a u skladu sa standardima SRPS ISO 9001: 2015, SRPS ISO 14001: 2015 i SRPS ISO 22000.

U GORNJEM MILANOVCU 14. 05. 2018.GODINE, DIREKTOR PETAR OBRADOVIĆ


Tu smo za vas

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja. Izvolite?

Ili posetite Kontakt Stranicu
Molimo Vas unesite korektne podatke.
Vaša poruka je uspešno poslata.